Yapı ruhsatı nasıl alınır?

Yapı denetimin zorunluğu olduğu illerde,"yapı ruhsatı" yapı denetim şirketlerince alınır.işverenin (Yapı ruhsatı adayının),kendi seçeceği bir yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması zorunludur.

Yapı ruhsatı adayı;Yapı ruhsatı alınabilmesi için;sözleşme yaptığı yapı denetim şirketine;Müteahitlik sözleşmesi,jeoteknik rapor(zemin etüdü raporu),mimari,statik,mekanik tesisat,ısı yalıtım,elektrik tesisat projelerini ve harita TUS sözleşmesi'ni teslim eder

Yapı sahibi,yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez. İnşaat için yapımcı müteahhit firmayla noterden yapılacak, müteahhitlik sözleşmesi İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması İşverenin,projeleri yapı denetime teslim edilmesi

Otopark bedellerinin yatırılması İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması Yapı denetim şirketi tarafından,inşaat yapım ruhsatı alınması

Bültenimize Kaydolun

MIMAR SINAN
Herkes İçinde Doğru olana Eğri Bakan bir Göz Vardır.
ELIEL SAARINEN
Birşeyi her zaman bir sonraki daha geniş bağlamı içinde düşünerek tasarlayın: iskemleyi odanın içinde, odayı evin içinde, evi çevrenin içinde, çevreyi kent planının içinde"
LOUIS SULLIVAN
Doğru yapılmış bir bina, içinde bulunduğu tüm koşulları doğal, mantıklı ve şiirsel bir şekilde aşarak yükselir.
Scroll to Top